Κοινοπραξία

Το Care4Carers είναι ένα συνεργατικό έργο Erasmus+ που συγκεντρώνει 7 αρμόδιους εταίρους από 7 διαφορετικές χώρες. Μαζί θέλουμε να ενδυναμώσουμε τους οικογενειακούς φροντιστές και να δώσουμε βιώσιμες λύσεις για τα ζητήματα του συνδυασμού φροντίδας και εργασίας.

SOSU Ostjylland

Το SOSU Ostjylland είναι δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα επαγγελματικής εκπαίδευσης (VET) στη Δανία. Παρέχει βασικές εκπαιδεύσεις (επίπεδο 3 και 4 του EQF) στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας και της υγειονομικής περίθαλψης ηλικιωμένων στην κατ’ οίκον φροντίδα και σε οίκους ευγηρίας, σε νοσοκομεία και στην ψυχιατρική, στη φροντίδα παιδιών και σε βοηθούς υπηρεσιών σε νοσοκομεία.

Επιπλέον, παρέχει μαθήματα συμπληρωματικής κατάρτισης για το προσωπικό στους προαναφερόμενους τομείς (C-VET). Η SOSU έχει περίπου 170 υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης, 1200 σπουδαστές πλήρους απασχόλησης, 2000 επαγγελματίες που συμμετέχουν στα μαθήματα ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης/επανακατάρτισης.

Η πλειονότητα των σπουδαστών είναι κορίτσια/γυναίκες. Το προσωπικό και οι σπουδαστές της SOSU συμμετέχουν σε διεθνείς κινητικότητες. Το κολέγιο διαθέτει τη δική του μονάδα παραγωγής πολυμέσων.

KMOP

Η KMOP είναι μια κορυφαία ΜΚΟ με πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας στην οικοδόμηση της ανθεκτικότητας των ανθρώπων, στην καταπολέμηση των ανισοτήτων στις ευκαιρίες και στην υποστήριξη της χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμης ανάπτυξης! Εκτός από την άμεση παροχή υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας, η οργάνωση δραστηριοποιείται στην εκπαίδευση, την έρευνα και την ανάπτυξη τεχνογνωσίας σε θέματα κοινωνικής πολιτικής. Το KMOP έχει υλοποιήσει με επιτυχία περισσότερα από 300 εθνικά και ευρωπαϊκά έργα (π.χ. Horizon, Erasmus+, JUST, REC, CERV, ISFP, AMIF, EuropeAid, EEA κ.λπ.)

Center for Social Innovation (CSI)

Το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (CSI) είναι ένας οργανισμός έρευνας και ανάπτυξης, ο οποίος επικεντρώνεται στην προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας που μπορεί να επιφέρει θετική αλλαγή σε τοπικές, εθνικές, περιφερειακές και παγκόσμιες οντότητες. Οι οντότητες αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, κυβερνήσεις, τοπικές διοικητικές υπηρεσίες, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, εμπορικές οντότητες και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η ομάδα του CSI αποτελείται από ανοιχτόμυαλους, πλήρως εξοπλισμένους ερευνητές, επιχειρηματίες, διαχειριστές έργων, εκπαιδευτές και ειδικούς στην τεχνολογία πληροφοριών. Το CSI περιλαμβάνει την ικανότητα και την ικανότητα να εντοπίζει τις κοινωνικές ανάγκες, να σχεδιάζει και να υλοποιεί προσαρμοσμένες πρωτοβουλίες και να παρέχει βιώσιμη ανάπτυξη. Οι τομείς εξειδίκευσης της ομάδας CSI αφορούν την παραδοσιακή εκπαίδευση και την ηλεκτρονική μάθηση, την επιχειρηματικότητα, τις νεοφυείς επιχειρήσεις, την καινοτομία, τη δημιουργικότητα, τις διαπραγματεύσεις, τις συμβουλευτικές υπηρεσίες πνευματικής ιδιοκτησίας, την κοινωνική ευθύνη, τις συμβουλευτικές λύσεις για επιχειρήσεις, την ανάλυση δεδομένων, τις τεχνολογίες πληροφοριών, τη διαχείριση έργων, τις υπηρεσίες αξιολόγησης έργων, την επικύρωση προϊόντων, την κατάρτιση και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Το CSI αντλεί τεχνογνωσία και δεξιότητες από το ευρύ παγκόσμιο δίκτυό του, το οποίο περιλαμβάνει ακαδημαϊκά ιδρύματα, εταιρείες πληροφορικής, δημόσιες υπηρεσίες, διεθνείς οργανισμούς, νεοφυείς επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες

Bildung und Projekt Netzwerk (BUPNET)

Το Bildung und Project Netzwerk (BUPNET) είναι ένας πάροχος εκπαίδευσης ενηλίκων με μεγάλη εμπειρία στην υποστήριξη ενηλίκων εκπαιδευομένων από όλους τους τομείς στη Γερμανία. Ιδρύθηκε το 1985 ως πάροχος εκπαίδευσης ενηλίκων στους τομείς της διαχείρισης έργων, της επαγγελματικής κατάρτισης και της συμβουλευτικής, η BUPNET διαθέτει μια ισχυρή διεπιστημονική ομάδα που αναπτύσσει και υλοποιεί καινοτόμα έργα κατάρτισης και συμβουλευτικής σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Με ισχυρή δέσμευση για την υποστήριξη της συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης, έχουν βοηθήσει πολλές χιλιάδες ανθρώπους να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου κόσμου της εργασίας.

ENAIP Veneto

Η ENAIP Veneto είναι μια κοινωνική επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης και ιδρύθηκε το 1951. Παρέχοντας τις υπηρεσίες της σε περίπου 4.500 μαθητές και 2.200 ενήλικες κάθε χρόνο, είναι ένας από τους κύριους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ιταλία, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Με 18 κέντρα κατάρτισης και 320 μόνιμους υπαλλήλους, η αποστολή της ENAIP Veneto I.S. είναι η ενίσχυση της επαγγελματικής ανάπτυξης και της κοινωνικής ένταξης μέσω της εργασίας, η ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών και των εργατικών οργανώσεων. Μαζί με τις ENAIP Piemonte, ENAIP Lombardia, ENAIP Friuli Venezia Giulia και ENAIP Nazionale, η ENAIP Veneto είναι επίσης μέλος της ENAIP NET, μιας κοινοπραξίας που ασχολείται με την ανάπτυξη της εθνικής και διακρατικής συνεργασίας, την καινοτομία, την έρευνα και τη βελτίωση των ορθών πρακτικών στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης.

Σε διεθνές επίπεδο, είναι ενεργό μέλος πολλών κοινοπραξιών και συμπράξεων, προωθώντας την υλοποίηση διεθνών αναπτυξιακών προγραμμάτων, υποστηρίζοντας την περαιτέρω συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και μοιράζοντας τις δεξιότητες και την τεχνογνωσία της.

CATRO Bulgaria

Η CATRO Bulgaria είναι μέρος του κορυφαίου αυστριακού ομίλου συμβούλων – CATRO Personalberatung και dieBerater®, παρέχοντας τεχνογνωσία αιχμής σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με τη διαχείριση και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Από το 2010, η CATRO υποστηρίζει τους πελάτες της στη Βουλγαρία – προσλαμβάνοντας νέα ταλέντα, αναπτύσσοντας το δυναμικό των εργαζομένων, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού σε τομείς όπως η ανάπτυξη της ηγεσίας, η διαχείριση της απόδοσης, η διαχείριση της αλλαγής και το coaching. Καθοριστικό μέρος της αποστολής της είναι η ανάπτυξη και η υλοποίηση εταιρικών έργων κοινωνικής ευθύνης, μέσω των οποίων η CATRO χτίζει μια γέφυρα μεταξύ διαφόρων κοινωνικά μειονεκτουσών ομάδων και του εταιρικού τομέα, ανοίγοντας ένα χώρο για τον εντοπισμό ευκαιριών για βιώσιμες συνεργασίες.

die Berater

Η die Berater Unternehmensberatungs GmbH επικεντρώνεται στην εκπαίδευση ενηλίκων, την επαγγελματική κατάρτιση και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Παρέχει ολοκληρωμένη τεχνογνωσία όσον αφορά όλες τις πτυχές της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, από την πρόσληψη προσωπικού, τη συμβουλευτική και την καθοδήγηση ανθρώπινου δυναμικού έως την εκπαίδευση και την κατάρτιση ή τις έρευνες ικανοποίησης του προσωπικού, την εξεύρεση εργασίας και την προσωρινή στελέχωση.

Το bridges to Europe είναι η κοινή πλατφόρμα των δραστηριοτήτων του έργου της ΕΕ die Berater®. Τα τελευταία χρόνια, η die Berater® συμμετείχε με διαφορετικούς ρόλους – συντονιστής, εταίρος, υπεργολάβος – σε 160 χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα με περισσότερους από 800 οργανισμούς-εταίρους από 45 χώρες. Βάσει αυτής της μεγάλης εμπειρίας με πολλά χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα χρηματοδότησης, υποστήριξης έργων και μέσων ενημέρωσης.