Επικοινωνήστε μαζί μας

CSI Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας
Ριγένης 62, 1010 Λευκωσία, Κύπρος
Ατομο Επικοινωνίας: Προεστού Πόλα
Email: paula.proestou@csicy.com
Web: https://csicy.com/