Малко контекст

Семейните (или т.нар. още неформални) болногледачи са основен компонент на системата за здравеопазване и дългосрочни грижи в много европейски страни. Те оказват неплатена и непрофесионална подкрепа на застаряващ, хронично болен или инвалидизиран роднина или приятел, обикновено в домашна среда. Особено тежко бреме пада върху жените, които полагат около две трети от неформалните грижи. Те се сблъскват с големи предизвикателства, тъй като често им се налага да съчетават отговорностите по полагане на грижи с кариерата и личния си живот, което може да доведе до липса на такъв, застой в професионално развитие и ограничено свободно време. За да се справят с жонглирането между многобройните си роли, е вероятно те да намалят работното си време или да се откажат изцяло от работата си. След периода на полагане на грижи обаче реинтеграцията на пазара на труда се оказва трудна, а адекватна подкрепа по време на този преход често липсва.

Нашата цел

Care4Carers има за цел да разработи индивидуално адаптирани предложения за консултиране на семейни болногледачи, за да:

  • подпомогне връщането им на пазара на труда

  • улесни съвместяването на грижите и професионалния живот

  • подобри познанията им за пазара на труда и подходящи техники за

  • укрепи способностите им за себеутвърждаване и изграждане на нови професионални перспективи

  • насърчи социалните, личните и професионалните им компетенции

Ще постигнем това, като…

изготвим новаторски насоки за консултиране, предназначени за преподаватели на възрастни и кариерни консултанти, работещи с лица, полагащи болнични грижи в семейството. Освен това ще разработим интерактивна платформа за онлайн обучение, насочена към лицата, полагащи неформални грижи, която ще предлага разнообразни материали за самообучение, инструменти и възможности за работа в мрежа. Това ще стане възможно благодарение на следните конкретни проектни ресурси:

  • PR1 Обобщаващ доклад за потребностите на лицата, полагащи неформални грижи в семейството, в областта на образованието и пазара на труда

  • PR2 Наръчник за консултиране за специалисти по кариерно консултиране и обучение на възрастни

  • PR3 Модули за обучение

  • PR4 Онлайн платформа за семейни болногледачи

  • PR5 Publication on employment support of family carers

Предложенията ни за подкрепа ще бъдат съобразени с и адаптирани към нуждите на лицата, полагащи неформални грижи в зависимост от техните времеви ресурси и житейска ситуация.