Baggrund

Omsorgspersoner i familien (eller uformelle omsorgspersoner) er en vigtig del af sundheds- og langtidsplejesystemet i mange europæiske lande. De yder ulønnet støtte til en aldrende, kronisk syg eller handicappet slægtning, som regel i personens eget hjem. En særlig tung byrde falder på kvinder, som står for omkring to tredjedele af den uformelle pleje. De står over for store udfordringer, da de ofte er nødt til at kombinere omsorgsansvar, karriere og privatliv, hvilket kan resultere i mangel på privatliv, faglig udvikling og fritid. For at kunne leve op til deres mange roller vil de sandsynligvis gå ned i arbejdstid eller helt opgive at arbejde. Efter omsorgsperioden viser det sig at være vanskeligt at blive reintegreret på arbejdsmarkedet, da der mangler støtte til overgangen.

Formål

Care4Carers har til formål at udvikle individuelt skræddersyede rådgivningstilbud til familieplejere for at

  • støtte genindtræden på arbejdsmarkedet

  • gøre det lettere at forene omsorgsarbejde og arbejdsliv

  • styrke deres evner til at udvikle nye karriereperspektiver

  • Forbedre deres viden om arbejdsmarkedet og udvikle jobsøgningsteknikker.

  • Fremme deres sociale, personlige og faglige kompetencer.

Det vil vi gøre ved at…

producere innovative rådgivningsretningslinjer for voksenundervisere og rådgivningspersonale, der arbejder med familieplejere, og en interaktiv e-læringsplatform målrettet familieplejere med en bred vifte af læringsmateriale, værktøjer og netværksmuligheder. Dette vil blive muliggjort af følgende projektresultater:

  • PR1 Statusrapport om uddannelses- og arbejdsmarkedsbehov hos familieplejere

  • PR2 Vejledning til professionelle inden for

  • PR3 Uddannelsesmoduler

  • PR4 Online hub for familieplejere

  • PR5 Publikation om beskæftigelsesstøtte til familieplejere

Vores støttetilbud vil være individuelt skræddersyet til omsorgspersoners behov i henhold til deres forskellige tidsressourcer og livssituationer.